Goodbye La Stupenda, Joan Sutherland!!!

Joan Sutherland , DBE

7/11/1926 – 10/10/2010

Quá shock ! …

Download: Bel raggio lusinghier…Dolce pensiero di quell’istante  (Semiramide’s aria and cabaletta) – Semiramide – G.Rossini

Joan Sutherland (soprano)

Francesco Molinari-Pradelli (conductor)

Covent Garden Royal Opera House Chorus and Orchestra

Recorded in August 1960

Tôi k0 tin là có note Mí nào đẹp hơn note Mí này đã từng được ghi âm, và 1 cabaletta nào ảo diệu hơn caballetta của Semiramide qua giọng hát Sutherland.

Cảm thấy hối tiếc khi chưa kịp viết 1 bài hoàn chỉnh trên blog về Sutherland –  người đã cho tôi 1 hình dung đầy đủ và chính xác nhất về chức năng nguyên thủy của giọng hát trong opera, trước khi bà về nơi vĩnh hằng.

Rest in peace…

Vĩnh biệt Joan Sutherland, “Điều Kỳ Diệu” cuối cùng của Opera!

Advertisements